Wilt u in studiegroepverband aan de slag met de KringloopWijzer (KLW)? En wilt u de mineralenbenutting en efficiëntie op uw bedrijf verbeteren en daarmee bedrijfseconomisch winst realiseren?

In het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland maken we u vertrouwd met de KringloopWijzer als managementinstrument. Daarnaast maken we een verdiepingsslag op onderwerpen als veevoeding, diergezondheid, ruwvoerteelt, bodem en bemesting. U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor dit project. 

VKNN biedt melkveehouders uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de gelegenheid om deel te nemen.

LTO Noord, provincie Friesland, provincie Groningen, provincie Drenthe, Agrifirm, ForFarmers, Countus, ForFarmers, Wetterskip Fryslan, LTO Noord Fondsen, EU Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Noorderzijlvest maken het project financieel mogelijk. Uw eigen bijdrage is daarom slechts € 250 (excl btw) per jaar. U wordt ingedeeld in regionale studiegroepen, gebaseerd op grondsoort, die vier keer jaar bijeenkomen onder begeleiding van een specialist. Als u het aanmeldformulier heeft ingevuld nemen wij contact met u op. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Aanmelden

Uw naam

Uw straat

Uw huisnummer

Uw postcode

Uw woonplaats

Uw provincie
GroningenFrieslandDrenthe

Uw e-mail

Uw telefoonnummer

Aantal melkkoeien

Aantal kg melk per ha

Belangrijkste grondsoort:
ZandKleiVeen

Anders, namelijk

Wie is uw belangrijkste veevoederleverancier?

Bent u LTO Noord lid?
NeeJa

Zo ja, wat is uw lidnummer:

Heeft u de KringloopWijzer 2019 al ingevuld?
janee

Bent u momenteel lid van een studiegroep? Zo ja, welke studiegroep(-en) en wie is de contactpersoon per studiegroep?

Heeft u nog opmerkingen?