ereinders

/Esther Reinders

About Esther Reinders

This author has not yet filled in any details.
So far Esther Reinders has created 22 blog entries.

Zet de bodem voor je aan het werk

Kennisdeeldag Bodem en bemesting Ruwvoer en bemesting zijn thema’s die hand in hand gaan. Steeds meer boeren realiseren zich ‘ik moet anders met mijn dierlijke mest en bodem omgaan.’ De werking van meststof en bodem wordt steeds belangrijker. Zo’n 50 melkveehouders, adviseurs, studiegroepbegeleiders en loonwerkers kwamen 5 september naar de kennisdeeldag. Na het bespreken van [...]

2019-09-18T15:34:48+02:0018 september 2019|

Friese melkveehouders goed op weg met duurzaamheid

Resultaten 3 jaar Vruchtbare Kringloop Friesland bekend Friese melkveehouders scoren goed op wat ze aan eiwit van eigen land halen, ammoniakuitstoot en blijvend grasland voor een betere bodemconditie. Melkveehouders die weiden, scoren het hoogst. Dat blijkt uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop 2016-2018. Uit de periode 2016 tot en met 2018 zijn van [...]

2019-09-30T15:41:24+02:0018 september 2019|

Loonwerkersbijeenkomst

Loonwerkers zijn in de dagelijkse praktijk vaak de adviseur voor melkveehouders als het gaat om bodemverbetering, wisselbouw, ruwvoerplanning, perceelsgericht bemesten en het benutten van uw ruwvoer in het rantsoen. Voor Vruchtbare Kringloop Noord Nederland reden om samen met CUMELA Nederland op 5 september 2019 een loonwerkersbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze middagbijeenkomst staat bodem en bodembiologie [...]

2019-07-30T10:49:04+02:0030 juli 2019|

Kom naar de Friese kennisdeeldag op 5 september

Een verantwoord gebruik van mest is van belang voor de bodemorganismen in landbouwgrond. Optimaal bemesten stimuleert het bodemleven. Op welke manier verschilt de werking van drijfmest en kunstmest in bodem en gewas? Wat is de invloed van kunstmest en drijfmest op de humus en organische stof in de bodem? En welke ervaringen hebben we afgelopen [...]

2019-08-13T09:59:11+02:0029 juli 2019|

Groningen kiest voor een doorstart Vruchtbare Kringloop

Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen. Niet vreemd, want kringlooplandbouw is de toekomst. Dankzij een POP-subsidie, krijgen - na een pilotjaar in 2017 - 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van [...]

2019-07-09T12:06:15+02:009 juli 2019|

Velddemo: Kruidenrijk grasland als voedergewas

Uitnodiging velddemo 6 juni.  Kruidenrijk grasland wordt populairder onder veehouders. Naast grassen zaaien veehouders steeds vaker klavers en kruiden in. Welke voordelen en uitdagingen levert een perceel met verschillende grassen, klavers en kruiden ten opzichte van gewoon grasland? En is kruidenrijk grasland geschikt voor een gangbaar intensief bedrijf? In de zuivel en grootwinkelketens zoemt het [...]

2019-05-16T15:07:08+02:0015 mei 2019|

Vruchtbare Kringloop in tv-programma Ondernemend Nederland

RTL7-programma ‘Ondernemend Nederland’ besteedt komende zondag aandacht aan het onderwerp ‘klimaatadaptie’. Hoe bereiden boeren zich voor klimaatverandering? Aan het woord komt o.a. Henk Jolink van LTO Noord over Vruchtbare Kringloop. Samen met Bertus Hesselink van HOE Duurzaam en Peter Schrijver van Heemraad Waterschap Rijn en IJssel legt hij uit hoe boeren samen met de waterschappen [...]

2018-10-18T17:14:22+02:0018 oktober 2018|

Deelnemer Bosch: Mijn doel is mijn gras beter te benutten

Melkveehouder Jan Bosch uit het Friese Hallum zoekt naar het optimum in de combinatie vers gras en bijvoeding op stal. Het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland geeft hem inzicht. 'Mijn doel is mijn gras beter te benutten en Vruchtbare Kringloop helpt me daarbij’, zegt Bosch in een artikel in Nieuwe Oogst van zaterdag 26 mei. Fotocredits: Ida [...]

2018-06-14T13:13:27+02:0030 mei 2018|

Kleine maatregelen kunnen grote verschillen maken

In de voorjaarseditie van het Infoblad Agrariërs publiceerde Wetterskip Fryslân een groot artikel over Vruchtbare Kringloop. Hierin geeft Jan Roelsma, planadviseur waterkwaliteit van Wetterskip Fryslân, aan dat de eerste positieve resultaten al zichtbaar zijn. Volgens Roelsma zijn naast economische argumenten, de positieve uitstraling van het project voor de sector reden voor melkveehouders om mee te [...]

2018-05-17T10:38:35+02:0017 mei 2018|

Verlenging project Vruchtbare kringloop Drenthe

Versterking toekomstbestendige Drentse melkveehouderij   Provincie Drenthe stelt een subsidie van 43.000 euro beschikbaar om het project Vruchtbare Kringloop in Drenthe komend jaar een vervolg te geven. Vruchtbare Kringloop stimuleert ondernemers te werken aan een duurzame en economische groei van hun agrarisch bedrijf en daarmee aan een toekomstbestendige melkveesector.   Het project Vruchtbare Kringloop richt [...]

2018-04-24T11:10:51+02:0024 april 2018|