ereinders

Home/Esther Reinders

Over Esther Reinders

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Esther Reinders has created 26 blog entries.

Vruchtbare Kringloop Drenthe start opnieuw

Goed nieuws voor Vruchtbare Kringloop Noord Nederland: het succesvolle project krijgt een tweejarig vervolg in Drenthe. Melkveehouders krijgen tot en met 2021 de mogelijkheid om hun kennis en ervaring met kringlooplandbouw verder uit te bouwen. De vruchtbare kringloop-aanpak blijkt een succesformule. Afgelopen jaren is in het project Vruchtbare Kringloop in Groningen en Friesland veel [...]

2020-02-17T09:03:56+01:0013 februari 2020|

Oproep indienen KringloopWijzer 2019

Vanaf februari worden de studiegroepbijeenkomsten gepland waarin de resultaten van de KringloopWijzers besproken worden. Voor het maken van de groepsoverzichten en een analyse van de resultaten van alle deelnemers is een goed ingevulde KringloopWijzer nodig. Lever daarom uw KringloopWijzer aan bij uw studiegroepbegeleider. Mogelijk heeft u via uw eigen studiegroepbegeleider daarvoor al een oproep gehad. [...]

2020-01-28T16:58:17+01:0028 januari 2020|

Veehouders Groningen enthousiast van start met Vruchtbare Kringloop

De kop is er af! De eerste studiegroepen met 50 melkveehouders uit de provincie Groningen zijn gevormd. Zij zijn enthousiast gestart met het project ‘Vruchtbare Kringloop’ om kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest.  Het project Vruchtbare Kringloop [...]

2019-11-05T10:34:05+01:005 november 2019|

Klimaatvriendelijk melken in de praktijk

Hoe kan de zuivel praktisch invulling kan geven aan klimaatvriendelijk melken? Deze vraag stond centraal toen begin 2018 Vruchtbare Kringloop Noord Nederland samen met FrieslandCampina een kennisgroep ’Melk & Klimaat’ startte. Elf melkveehouders in het Friese veenweidegebied gingen in deze kennisgroep aan de slag met klimaatneutrale melkveehouderij. Ze richtten zich op maatregelen die de [...]

2019-10-29T10:08:10+01:0029 oktober 2019|

Zet de bodem voor je aan het werk

Kennisdeeldag Bodem en bemesting Ruwvoer en bemesting zijn thema’s die hand in hand gaan. Steeds meer boeren realiseren zich ‘ik moet anders met mijn dierlijke mest en bodem omgaan.’ De werking van meststof en bodem wordt steeds belangrijker. Zo’n 50 melkveehouders, adviseurs, studiegroepbegeleiders en loonwerkers kwamen 5 september naar de kennisdeeldag. Na het bespreken van [...]

2019-09-18T15:34:48+02:0018 september 2019|

Friese melkveehouders goed op weg met duurzaamheid

Resultaten 3 jaar Vruchtbare Kringloop Friesland bekend Friese melkveehouders scoren goed op wat ze aan eiwit van eigen land halen, ammoniakuitstoot en blijvend grasland voor een betere bodemconditie. Melkveehouders die weiden, scoren het hoogst. Dat blijkt uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop 2016-2018. Uit de periode 2016 tot en met 2018 zijn van [...]

2019-09-30T15:41:24+02:0018 september 2019|

Loonwerkersbijeenkomst

Loonwerkers zijn in de dagelijkse praktijk vaak de adviseur voor melkveehouders als het gaat om bodemverbetering, wisselbouw, ruwvoerplanning, perceelsgericht bemesten en het benutten van uw ruwvoer in het rantsoen. Voor Vruchtbare Kringloop Noord Nederland reden om samen met CUMELA Nederland op 5 september 2019 een loonwerkersbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze middagbijeenkomst staat bodem en bodembiologie [...]

2019-07-30T10:49:04+02:0030 juli 2019|

Kom naar de Friese kennisdeeldag op 5 september

Een verantwoord gebruik van mest is van belang voor de bodemorganismen in landbouwgrond. Optimaal bemesten stimuleert het bodemleven. Op welke manier verschilt de werking van drijfmest en kunstmest in bodem en gewas? Wat is de invloed van kunstmest en drijfmest op de humus en organische stof in de bodem? En welke ervaringen hebben we afgelopen [...]

2019-08-13T09:59:11+02:0029 juli 2019|

Groningen kiest voor een doorstart Vruchtbare Kringloop

Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen. Niet vreemd, want kringlooplandbouw is de toekomst. Dankzij een POP-subsidie, krijgen - na een pilotjaar in 2017 - 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van [...]

2019-07-09T12:06:15+02:009 juli 2019|

Velddemo: Kruidenrijk grasland als voedergewas

Uitnodiging velddemo 6 juni.  Kruidenrijk grasland wordt populairder onder veehouders. Naast grassen zaaien veehouders steeds vaker klavers en kruiden in. Welke voordelen en uitdagingen levert een perceel met verschillende grassen, klavers en kruiden ten opzichte van gewoon grasland? En is kruidenrijk grasland geschikt voor een gangbaar intensief bedrijf? In de zuivel en grootwinkelketens zoemt het [...]

2019-05-16T15:07:08+02:0015 mei 2019|