De eerste themabijeenkomst voor loonwerkers die georganiseerd werd door Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland en CUMELA Nederland was met 50 aanwezigen een groot succes.  Onderwerp was ‘hoe kunnen Friese loonwerkers nog meer van toegevoegde waarde zijn voor melkveehouders als het gaat om ruwvoerteelt, eiwitproductie van eigen grond en precisielandbouw’. In totaal wil VKNN drie bijeenkomsten voor loonwerkers organiseren. 

Benieuwd naar wat er allemaal is gedeeld door de experts en de reacties van de loonwerkers?  Lees hier het volledige verslag.

Drie loonwerkersbijeenkomsten
Dankzij onderzoek op bijvoorbeeld het gebied van ruwvoerteelt komt steeds meer kennis beschikbaar. Bij Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland zijn we ervan overtuigd dat loonwerkers veehouders kunnen helpen meer rendement uit hun eigen gras- en maisland te halen.
Via de studiegroepen van Vruchtbare Kringloop of via een themabijeenkomst zoals deze, kunnen loonwerkers werken aan hun eigen kennisontwikkeling. Binnen het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland is ruimte om in totaal drie themabijeenkomsten met loonwerkers te organiseren. Deze worden het komende jaar georganiseerd in samenwerking met CUMELA Nederland. Friese loonwerkers ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging via CUMELA.

Wij horen graag van loonwerkers over welke thema’s zij meer willen weten. Geef het aan ons door via de volgende link.