Net als voorgaande jaren worden dit jaar de resultaten van de KringloopWijzer tijdens een van de studiegroepbijeenkomsten besproken. Lever daarom uiterlijk, tenzij uw studiegroepbegeleider anders aangeeft, voor 1 april 2019 uw KringloopWijzer aan bij uw studiegroepbegeleider. Hij/zij verzamelt de KringloopWijzers van alle deelnemers binnen uw studiegroep. Deze worden vervolgens verstuurd naar experts van Wageningen UR voor een uitgebreide analyse. Dit jaar vragen we u ook de dashboardfunctie ‘Milieu en Klimaat’ aan te zetten. 

De KringloopWijzer moet in de Centrale Database van ZuivelNL worden ingevuld via www.mijnkringloopwijzer.nl. Voor het maken van de overzichten en een analyse van de resultaten van alle deelnemers is een goed ingevulde KringloopWijzer nodig. In de Centrale Database komen namelijk niet automatisch alle gegevens binnen.

Invullen en versturen
Nadat u de KringloopWijzer heeft ingevuld, verstuurt u de gegevens op de website via het menu “Rapportage → Mail KringloopWijzer”. Vul dan het mailadres van uw studiegroep-begeleider in.

Ruwvoer

Heel belangrijk is een correcte invoer van het aangekochte ruwvoer. Probeer dit zo goed mogelijk te schatten of te berekenen. Het heeft een grote invloed op de resultaten van bodem in de KringloopWijzer. Het gebruik van de KringloopWijzer als managementtool kan alleen als de invoer goed is. Om de invoer te controleren is er de mogelijkheid om signaleringen weer te geven. Dat kan via het menu “Rapportage → Signaleringen”. Pas indien nodig de invoer aan.

Wilt u meer weten over de KringloopWijzer? 

  • In een korte animatie wordt het proces van aanvragen tot indienen overzichtelijk weergegeven bekijk de animatie.
  • Op de website van de KringloopWijzer staat een uitgebreide handleiding. In deze handleiding wordt stap voor stap het invullen van de KringloopWijzier beschreven: bekijk de handleiding.
  • Voor het opsturen van uw Milieu en Klimaat resultaten uit het dashboard is ook een Handleiding beschikbaar.
  • Heeft u een vraag over de KringloopWijzer of over het dashboard Milieu en Klimaat? Bekijk dan de veelgestelde vragen.
  • In de KringloopWijzer versie 2018 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2017. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet: bekijk de factsheet.