Heeft u een gemengd bedrijf en wilt u op zoek naar kansen voor kringlooplandbouw? Vruchtbare Kringloop Drenthe wil een studiegroep starten zodat u samen met andere ondernemers met een gemengd bedrijf kennis en ervaring op kunt bouwen met kringlooplandbouw. Bij voldoende deelname start een studiegroep voor gemengde bedrijven.

Interesse? Neem dan contact op met projectleider Ankie de Jong, adjong@projectenltonoord.nl, 06 204 108 30.