Koolstofdioxide, methaan, lachgas, het beperken van de broeikasgassenuitstoot is momenteel een hot item in de melkveehouderij. Maar krijg er maar eens grip op. De melkveehouders die deelnemen aan kennisgroep Melk & Klimaat deden afgelopen jaar een goede poging en doken onder leiding van begeleider Kees Magré in hun uitstootcijfers.

In vergelijking met melkveehouders in Overijssel en de Achterhoek, heeft Noord-Nederland een hogere CO2-uitstoot. Dat is o.a. te wijten dat er in het veenweide gebied een andere type bedrijfsvoering wordt gevoerd, weet Kees Magré, begeleider van de Melk & Klimaat bijeenkomsten in Noord-Nederland. Er wordt dus in Noord-Nederland ook veel meer beweid dan in de Achterhoek en Overijssel. “Je hebt hier veel meer grasbedrijven, het is dan vaak lastiger om bijvoorbeeld het ruw eiwit te benutten. Je bent afhankelijk bent van veel factoren.” Desondanks zetten de Melk & Klimaat boeren zich voor de volle 100 procent in om de uitstoot te beperken.

De deelnemers uit Noord-Nederland krijgen inzicht in hun huidige uitstoot door de bedrijfsspecifieke informatie die uit de Klimaatmodule van de KringloopWijzer werd gehaald. Vervolgens kregen ze maatregelen op maat om op hun melkveehouderij mee aan de slag te gaan.

Ruwvoerkwaliteit

Het beperken van met name de methaanuitstoot draait om het verbeteren van de kwaliteit van het voer en het beperken van verliezen. Magré: “Het aanbod van eiwit moeten de boeren goed benutten, dat betekent dat de kwaliteit van het ruwvoer omhoog moet.” Natuurlijk heeft het weer invloed, de melkveehouders moeten continu keuzes maken als ‘wanneer ga ik maaien’ en ‘hoe ga ik bemesten’. “Het is een proces van jaren om dat goed in de vingers te krijgen”, denkt Magré. Desondanks wil de begeleider de melkveehouders handvatten te geven. “Denk aan je stalklimaat/diergezondheid bijvoorbeeld. Zou de levensduur van de koe verbeteren als die beter is?”

Voorlopers

In het najaar van 2018 komt de groep nog eens samen. Dan om de resultaten van de deelnemers met elkaar te vergelijken. Magré: “De deelnemers zijn voorlopers, ze willen er allemaal voor gaan. Ze zijn nieuwsgierig naar welke mogelijkheden er zijn. Die hebben we nu laten zien. Nu moeten we aan de slag!”

De kennisgroep Melk & Klimaat wordt mede mogelijk gemaakt door FrieslandCampina. De bovenstaande groep krijgt bedrijfsadvies op maat om de broeikasgassenuitstoot van hun eigen bedrijf verder te beperken.