Het aantal stuks jongvee op een melkveebedrijf heeft vaak direct invloed op resultaten in de KringloopWijzer. Het aanhouden van minder jongvee zorgt in de praktijk niet alleen voor minder ammoniakemissies in stal en mestopslag, maar ook voor een betere mineralenbenutting en minder kosten. Door minder jongvee neemt het aandeel eiwit van eigen land toe, omdat er minder voer nodig is, blijkt uit de resultaten in de KringloopWijzer.

Bron: deze informatie is afkomstig van het project KringloopWijzer en maakt onderdeel uit van een serie Kringlooptips.

Lees verder op de website van Verantwoorde Veehouderij.