Loonwerkers zijn in de dagelijkse praktijk vaak de adviseur voor melkveehouders als het gaat om bodemverbetering, wisselbouw, ruwvoerplanning, perceelsgericht bemesten en het benutten van uw ruwvoer in het rantsoen. Voor Vruchtbare Kringloop Noord Nederland reden om samen met CUMELA Nederland op 5 september 2019 een loonwerkersbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze middagbijeenkomst staat bodem en bodembiologie centraal. Komt u ook?

Samenwerking veehouder en loonwerker: Tips en adviezen over bodem en bodembiologie, invloed van bemesting en organische stof. 

Programma
Klik hier voor het volledige programma.

Aanmelden
Wij heten u van harte welkom! Wilt u zich vooraf aanmelden?