Christel Thijssen is maandag 10 september aanwezig op de Kennisdeeldag van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland. De eigenaar van loonbedrijf Thijssen is gespecialiseerd in precisielandbouw en wil ‘melkveehouders overtuigen van de voordelen daarvan’. Tijdens de Kennisdeeldag laat Thijssen een drone de lucht ingaan om een perceel in kaart te brengen en legt hij vervolgens uit hoe er gewerkt moet worden met taak- en zaaikaarten om de gras- en maisopbrengst te verhogen.

Samen met loonbedrijf de Samenwerking demonstreert Thijssen ook nog verschillende unieke machines die plaatsspecifiek kunnen werken, zoals een drijfmestmachine en kunstmeststrooier. “De juiste hoeveelheid voedingsstoffen op de juiste plaats van het perceel strooien zonder verspilling. Dankzij precisielandbouw heeft een boer minder kunstmest nodig, hoeft hij minder brok te kopen en krijgt hij toch meer en betere melk.”

Door bodem en gewassen op maat te behandelen zullen ze optimaal groeien. Daarvoor moet een agrariër wel eerst weten wat het gewas precies nodig heeft. Dat kan met een dronevlucht, die geeft de veehouder inzicht in zijn perceel. Thijssen: “Ik zie op sommige graslandpercelen wel 40 tot 60 procent variatie. Het ene gedeelte heeft mest nodig, het andere niet of nauwelijks. Dankzij die kennis kan een boer 10 à 15 procent besparen op meststoffen- en kosten zonder dat de graskwaliteit minder wordt. Dan moet hij wel op GPS rijden.”

Thijssen ziet dat melkveehouders in de stal al volop gebruik maken van slimme melkrobots en automatische voersystemen. “Melkveehouders zijn natuurlijk ook gefocust op de koe. Hightech toepassingen op hun gras- of maisland vinden ze vaak te duur of te ingewikkeld. Terwijl investeren in precisielandbouw om inzicht te krijgen in je bodem en gewas meer oplevert dan investeren in een nieuwe trekker om datzelfde perceel mee te bewerken”, aldus Thijssen.

Thijssen komt op stoom wanneer hij vertelt over de mogelijkheden die er zijn voor melkveehouders; hij heeft bijvoorbeeld een Agrifac spuitmachine staan die dankzij sensoren onkruiden herkent en plaatsspecifiek verdelgt. “Dat bespaart gemiddeld negentig procent op water en chemicaliën. Mét behoud van de biodiversiteit in het grasland.” Tel uit je winst voor koe, boer én milieu, bedoelt de loonwerker maar te zeggen. Of een zelfrijdende machine die drijfmest kan toedienen en mais kan zaaien in één werkgang.

“Loonwerkers zoals ik kunnen agrarische ondernemers ontlasten bij precisielandbouw. Wij hebben de ICT-kennis in huis. Ik volg de ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw op de voet en ben voortrekker bij projecten, zoals Grass4farming.”

De Kennisdeeldagdag Noord-Nederland vindt maandag 10 september plaats in Nieuwehorne. Aanvang 13.00 uur bij Smulhuuske aan de Schoterlandseweg 104 in Nieuwehorn. Het volledige programma vindt u hier.