Nieuwsberichten

//Nieuwsberichten
Nieuwsberichten2018-02-28T16:48:50+00:00

Samenwerken met de loonwerker

Door loonwerkers en melkveehouders meer samen te laten werken, haal je betere resultaten stellen Froukje van der Molen (projectleider Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland) en Gerben Zijlstra (van Cumela Nederland) afgelopen zaterdag in Nieuwe Oogst. De adviserende [...]

14 januari 2019|

Loonwerkersbijeenkomst

Loonwerkers hebben een belangrijke rol om veehouders te helpen meer rendement te halen uit hun ruwvoerteelt en precisielandbouw. Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil graag samen met loonwerkers optrekken. Samen kunnen we melkveehouders inspireren en [...]

18 december 2018|

Kennisgroep Melk & Klimaat

Koolstofdioxide, methaan, lachgas, het beperken van de broeikasgassenuitstoot is momenteel een hot item in de melkveehouderij. Maar krijg er maar eens grip op. De melkveehouders die deelnemen aan kennisgroep Melk & Klimaat deden afgelopen jaar [...]

25 oktober 2018|