Nieuwsberichten

//Nieuwsberichten
Nieuwsberichten2019-03-06T15:51:02+00:00

Invullen KringloopWijzer over 2018

6 maart 2019|

Net als voorgaande jaren worden dit jaar de resultaten van de KringloopWijzer tijdens een van de studiegroepbijeenkomsten besproken. Lever daarom uiterlijk, tenzij uw studiegroepbegeleider anders [...]

Samenwerken met de loonwerker

14 januari 2019|

Door loonwerkers en melkveehouders meer samen te laten werken, haal je betere resultaten stellen Froukje van der Molen (projectleider Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland) en Gerben Zijlstra [...]

Loonwerkersbijeenkomst

18 december 2018|

Loonwerkers hebben een belangrijke rol om veehouders te helpen meer rendement te halen uit hun ruwvoerteelt en precisielandbouw. Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil graag [...]