Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2018-07-09T13:18:57+02:00

Melk & Klimaat: de bodem

2 mei 2019|

De Melk & Klimaat deelnemers werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke adviezen gekregen om [...]

Invullen KringloopWijzer over 2018

6 maart 2019|

Net als voorgaande jaren worden dit jaar de resultaten van de KringloopWijzer tijdens een van de studiegroepbijeenkomsten besproken. Lever daarom uiterlijk, tenzij uw studiegroepbegeleider anders [...]

Samenwerken met de loonwerker

14 januari 2019|

Door loonwerkers en melkveehouders meer samen te laten werken, haal je betere resultaten stellen Froukje van der Molen (projectleider Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland) en Gerben Zijlstra [...]

Kennisgroep Melk & Klimaat

25 oktober 2018|

Koolstofdioxide, methaan, lachgas, het beperken van de broeikasgassenuitstoot is momenteel een hot item in de melkveehouderij. Maar krijg er maar eens grip op. De melkveehouders [...]

Uitnodiging kennisdeeldag

9 augustus 2018|

Uitnodiging provinciale kennisdeeldag Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland Samen met 70 melkveehouders uit Friesland neemt u deel aan het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. Graag nodig [...]