Het was de eerste keer dat sorghum in strokenteelt werd toegepast: aan melkveehouder en loonwerker Benny Lenes uit Vegelinsoord in Friesland de eer. Nieuwe Oogst was aanwezig en maakte onderstaande video en artikel. Sorghum biedt kansen voor de melkveehouderij en zou een goede derde teelt kunnen zijn, naast snijmais en gras. Het is beter bestand tegen droogte en is ook niet gevoelig voor de maiswortelboorder (lees ook dit artikel met onderzoeker Martine Bruinenberg van het Louis Bolk Instituut).

Melkveehouder Benny Lenes uit Vegelinsoord was zaterdag de eerste boer in Friesland die sorghum zaaide in strokenteelt.

De stroken die hij uitfreesde en inzaaide op een perceel grasland, dienen als eenjarige proef om te kijken hoe het van oorsprong Afrikaanse gewas gedijt op veengrond. Ook wordt gekeken hoe het zich verhoudt tot de strokenteelt van mais. In de proef zijn meerdere rassen toegepast, waaronder een ras dat specifiek geschikt is voor deze grondsoort.

Ritnaalden
Sorghum is in Noord-Nederland een relatief nieuw gewas. Het heeft als voordeel dat het efficiënter met vocht omgaat dan snijmais, een vergelijkbare of zelfs betere voederwaarde heeft en ongevoelig is voor ritnaalden. Door het frezen te combineren met zaaien, is minimale grondbewerking nodig. Dat is gunstig tegen de inklinking en oxidatie van de veengrond.

‘Op veengrond wordt sorghum normaliter niet geteeld. Daarnaast is het zaaien in combinatie met een strokenfrees in deze regio nog niet eerder toegepast’, zegt projectleider Dirk Johan Feenstra van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland.

Teeltadviseur Michel Raaphorst voegt eraan toe dat het gewas ook goed kan dienen als achtervang voor mais. ‘Als de mais niet goed opkomt, bijvoorbeeld door droogtestress, kan het erachteraan worden gezaaid.’ Die latere zaaidatum voor sorghum maakt ook dat in combinatie met grasland eerst twee sneden gras kunnen worden geoogst, voordat de sorghum wordt ingezaaid.