Voor de tweede maal werd de Friese Boerenbodem- en waterdag Veenweide gehouden. Tientallen deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland en andere belangstellenden kwamen dinsdag 18 september naar drie agrarische bedrijven rond Aldeboarn om demonstraties bij te wonen. De dag stond in het teken van innovatie: de proeven en projecten in het Friese Veenweidegebied zijn vooral gericht op het behoud van zowel de veengrond als de landbouw. Na een welkomstwoord van bestuurder Jan van Weperen van Wetterskip Fryslan konden de aanwezigen verschillende demonstraties bijwonen. Zo kregen de boeren informatie over mais zonder kerende grondbewerking, natuurinclusieve landbouw op nat(ter) veen en maakten ze kennis met  verschillende drainagetechnieken. Ook interessant was de informatie over het effect van onderwaterdrainage op CO2-uitstoot.

Een goed bezochte en succesvolle dag, aldus de organisatie, vol inzichten en stof tot nadenken.

Filmpje Tweede Friese Boerenbodem- en waterdag Veenweide