Kruidenrijk gras gaat niet alleen over biodiversiteit. Met het juiste kruidenrijke grasmengsel kun je ook werken aan stikstofbinding in je land en aan de gezondheid van je koe. Financieel voordeel is dat zuivelverwerkers melkveehouders met kruidenrijk gras vaak belonen. Het zijn enkele adviezen van specialisten Nyncke Hoekstra van het Louis Bolk Instituut en Mark Jan Vink van Barenbrug. Ze gingen dieper op het onderwerp in tijdens de velddemo ‘Kruidenrijk grasland als voedergewas’. Lees het volledige verslag van de velddemo.

In de interessante bijeenkomst op 6 juni op de Dairy Campus van Leeuwarden kregen vijftig deelnemers en andere belangstellenden tips en adviezen over het toepassen van kruidenrijk grasland. Er zijn veel mogelijkheden en er wordt nog veel onderzocht, gaven de specialisten Nyncke Hoekstra (Louis Bolk Instituut) en Mark Jan Vink (Barenburg) aan. De aanwezigen kregen daarom ook een rondleiding over de twee proefvelden. Op het proefveld waar het Louis Bolk Instituut, in samenwerking met het Hogeschool Van Hall Larenstein, een kruidenproef heeft ingezaaid, worden verschillende maai- en bemestingsstrategieën uitgeprobeerd. Op het proefveld van Barenbrug worden begrazingsproeven gedaan met jongvee op verschillende kruidenmengsels.

Vooroordelen en voordelen
Een vooroordeel wilden de experts ook graag wegnemen: bodiversiteit gaat niet ten kosten van de ruwvoeropbrengst. “In combinatie met gras is klaver juist een perfect gewas dat helpt de ruwvoeropbrengst verhogen.” Ook bindt klaver meer stikstof, zodat er wellicht meer eiwit in de kuil wordt gerealiseerd met een grasklaverteelt. En grasklaver biedt een hogere droge stof opbrengst. Kruidenrijk grasland is daarnaast goed voor een betere beworteling en klimaatrobuustheid. Mark Jan Vink vulde aan dat zuivelverwerkers het toepassen van kruidenrijk grasland steeds vaker belonen.

Tips voor zaaien
Een succesvolle aanleg van kruidenrijk grasland is een uitdaging, maar kwestie van goed management. Mark Jan Vink van Barenbrug deelde onderstaande tips met de aanwezigen.

  1. Breng pH op orde (zand > 5,5 ; klei > 6,0)
  2. Optimale zaaiperiode 2e helft augustus
  3. Selecteer bij voorkeur percelen met een lage onkruiddruk
  4. Zorg voor fijn en egaal zaaibed
  5. Zaaidiepte 0,5cm – 1,0cm
  6. Gebruik een rol voor voldoende bodemcontact
  7. Zaaihoeveelheden:
  • NutriHerb mengsel afgezakt op basis van zachtbladig rietzwenkgras: 4 zakken per hectare ( 60kg/ha)
  • NutriHerb mengsel afgezakt op basis van Engels raaigras: 3 zakken per hectare (45kg/ha)
  • Aanvullen met een mengsel cichorei/smalle weegbree à 2kg/ha (wordt los bijgeleverd i.v.m. regelgeving voor mengen van zaden)

Lees het volledige verslag over de velddemo of bekijk een filmpje over de velddemo