De kop is er af! De eerste studiegroepen met 50 melkveehouders uit de provincie Groningen zijn gevormd. Zij zijn enthousiast gestart met het project ‘Vruchtbare Kringloop’ om kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest. 

Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland past volledig bij de visie van landbouwminister Schouten: verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

Studiegroepen
De komende twee jaar krijgen in totaal 100 deelnemers de mogelijkheid aan de slag met ruw eiwit van eigen land, mineralenkringloop, carbon footprint en ammoniak. In studiegroepverband krijgen zij de kringlopen van voedingstoffen als fosfaat en stikstof nog beter in de vingers. De deelnemers worden ruim bediend met informatie over het op waarde brengen van eigen voer, bodemvruchtbaarheid, bemestingstechnieken, jongveeopfok en weidegang. Ook zijn er demonstraties en themabijeenkomsten in het programma opgenomen.

Resultaten
De deelnemers vergelijken in de studiegroepen de bedrijfseigen-cijfers uit de KringloopWijzer en sparren over efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten van het melkveebedrijf.

Mee doen?
Wilt u ook werken aan het sluiten van de kringloop op uw bedrijf en betere mineralenbenutting? Wilt u meer inzicht in de resultaten van de KringloopWijzer en bent u benieuwd wat u kunt leren van collega-melkveehouders uit de buurt? Doe dan mee met Vruchtbare Kringloop Noord Nederland en meld u snel aan!

Aanmelden