Uitnodiging velddemo 6 juni. 

Kruidenrijk grasland wordt populairder onder veehouders. Naast grassen zaaien veehouders steeds vaker klavers en kruiden in. Welke voordelen en uitdagingen levert een perceel met verschillende grassen, klavers en kruiden ten opzichte van gewoon grasland? En is kruidenrijk grasland geschikt voor een gangbaar intensief bedrijf?

In de zuivel en grootwinkelketens zoemt het ineens over kruidenrijke graslanden als onderdeel van duurzaamheidsprogramma’s. Daarom organiseert Vruchtbare Kringloop Noord Nederland op 6 juni een velddemo over diversiteit in het grasland. Het Louis Bolk Instituut en Barenbrug geven een toelichting op de proefvelden bij Dairy Campus in Leeuwarden. Zij zullen onder meer in gaan op de smakelijkheid voor het jongvee, de aantrekkingskracht voor insecten en weidevogels, koe-gezondheid, opbrengst, voederwaarde en bodemkwaliteit.

Koeien en kruiden
Experts vertellen u tijdens dit veldbezoek graag over de voordelen en uitdagingen van kruiden in het weiland. Tijdens de velddemo bezoeken we een veld op de Dairy Campus waar, in het kader van het project Koeien en Kruiden, in 2017 een kruidenproef is ingezaaid door het Louis Bolk Instituut (in opdracht van Van Hall Larenstein). Samen kijken we naar wat het gebruik van kruidenrijk grasland kost én wat het oplevert binnen de veestapel en het landschap. U krijgt antwoord op vragen over geschikte mengsels en welk beheer nodig is om kruiden goed te laten gedijen.

Datum: donderdag 6 juni
Locatie: Dairy Campus Leeuwarden
Tijdstip: 13.00 – 15.30 uur.

U bent van harte welkom deze interessante velddemo bij te wonen, de toegang is vrij. Neem gerust uw buurman/collega-veehouder mee. Opgave is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld via onderstaand aanmeldformulier.

Graag tot ziens op 6 juni!