In juni is in Friesland voor het eerst een demoveld met sorghum in strokenteelt ingezaaid door Vruchtbare Kringloop Noord Nederland op een perceel van het bedrijf van melkveehouder Benny Lenes in Vegelinsoord. Sorghum is een goede derde ruwvoerteelt voor melkveehouders. Sorghum is geschikt als vervanger voor mais, omdat sorghum minder last heeft van ritnaalden en droogte en een goede voederwaarde heeft. “Het telen van sorghum in Friesland op veen met een strokenfrees is een uitdaging. Er worden meerdere rassen uitgeprobeerd om te kijken welke het meest geschikt is op veengrond,” zegt Dirk Johan Feenstra, projectleider bij LTO Noord. Een voordeel van het gewas is dat het laat gezaaid kan worden en dat het minder vocht nodig heeft. Reden genoeg om een demoveld te zaaien en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van sorghum op veengrond. Op 17 september wordt hierover een demobijeenkomst georganiseerd.

Onkruid bestrijden lastig
In het demoveld hebben ze op het moment veel last van gras en onkruid. Het onkruid is bespoten, maar het gras bleef nog te hoog staan wat sorghum belemmerde in de groei. “Sorghum is een grasachtige, dit maakt het lastig om het gras weg te spuiten zonder het gewas te beschadigen” zegt Dirk Johan. Om toch van het gras af te komen, is er afgelopen vrijdag met een portaaltrekker met kleine klepelmaaiers tussen de stroken door gemaaid. “Het gras was wat aan de natte kant, waardoor de machine het zwaar had, maar het is gelukt”.

Oogstvoorspelling
“Het gewas staat wat onregelmatig door vele invloeden. Zo had het gewas direct na het zaaien al last van droogte, wat in combinatie met de veengrond geen goede start is geweest voor het gewas.” Met meerdere malen beregenen is er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het plantje zich goed kon ontwikkelen. Dirk Johan ziet een goede kans voor het gewas sorghum, ook al zal het qua tonnage niet hetgeen zijn wat er verwacht was aan opbrengst van het demoveld. “Er zitten genoeg verbeterpunten in het veld, waar we nu al veel van hebben geleerd,” aldus Dirk Johan Feenstra. Dirk Johan wil sorghum bijvoorbeeld ook proberen op regulier teeltwijze in plaats van in strokenteelt en wellicht met een andere grondbewerking.

Op 17 september wordt er een demobijeenkomst georganiseerd waar u van harte voor bent uitgenodigd. Dit betreft een gecombineerde demo met sorghum en mais gezaaid met de strokenfrees en mais volgens de reguliere teelt. Meer weten of wilt u zich inschrijven voor de demobijeenkomst? Klik dan hier.