• Over VKO

Verminderen hoeveelheid stikstof en fosfaat in het milieu

Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) richt zich op het verminderen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het milieu komt. Dat kan door koeien efficiënter en gerichter te voeren, waardoor ze met de mest minder mineralen produceren. Daarnaast wordt ingezet op hogere opbrengsten van gewassen. Dit betekent minder voeraankoop en lagere bodemoverschotten van stikstof en fosfaat. VKNN biedt  melkveehouders uit de provincies Friesland en Groningen de gelegenheid om deel te nemen. Mogelijk krijgt het project t.z.t. ook een vervolg in de provincie Drenthe. 

Aanmelden

Inschrijven voor het project kan via www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/aanmelden. De studiegroepen in Drenthe worden mogelijk in een later stadium (weer) opgestart.