• Over VKO

Verminderen hoeveelheid stikstof en fosfaat in het milieu

Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) richt zich op het verminderen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het milieu komt. Dat kan door koeien efficiënter en gerichter te voeren, waardoor ze met de mest minder mineralen produceren. Daarnaast wordt ingezet op hogere opbrengsten van gewassen. Dit betekent minder voeraankoop en lagere bodemoverschotten van stikstof en fosfaat. VKNN biedt  melkveehouders uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de gelegenheid om deel te nemen. 

Aanmelden

Inschrijven voor het project kan via www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/aanmelden.