Nieuws

/Nieuws
Nieuws2018-07-09T13:18:57+02:00

Melk & Klimaat in de praktijk: bodem

2 mei 2019|

De deelnemers van de kennisgroep Melk & Klimaat werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke [...]

Melk & Klimaat: de bodem

2 mei 2019|

De Melk & Klimaat deelnemers werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke adviezen gekregen om [...]

Invullen KringloopWijzer over 2018

6 maart 2019|

Net als voorgaande jaren worden dit jaar de resultaten van de KringloopWijzer tijdens een van de studiegroepbijeenkomsten besproken. Lever daarom uiterlijk, tenzij uw studiegroepbegeleider anders [...]

Samenwerken met de loonwerker

14 januari 2019|

Door loonwerkers en melkveehouders meer samen te laten werken, haal je betere resultaten stellen Froukje van der Molen (projectleider Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland) en Gerben Zijlstra [...]

Loonwerkersbijeenkomst

18 december 2018|

Loonwerkers hebben een belangrijke rol om veehouders te helpen meer rendement te halen uit hun ruwvoerteelt en precisielandbouw. Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil graag [...]

Kennisgroep Melk & Klimaat

25 oktober 2018|

Koolstofdioxide, methaan, lachgas, het beperken van de broeikasgassenuitstoot is momenteel een hot item in de melkveehouderij. Maar krijg er maar eens grip op. De melkveehouders [...]