Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2018-07-09T13:18:57+02:00

Loonwerkersbijeenkomst

30 juli 2019|

Loonwerkers zijn in de dagelijkse praktijk vaak de adviseur voor melkveehouders als het gaat om bodemverbetering, wisselbouw, ruwvoerplanning, perceelsgericht bemesten en het benutten van uw [...]

Melk & Klimaat in de praktijk: bodem

2 mei 2019|

De deelnemers van de kennisgroep Melk & Klimaat werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke [...]