Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2018-07-09T13:18:57+01:00

Loonwerkersbijeenkomst

30 juli 2019|

Loonwerkers zijn in de dagelijkse praktijk vaak de adviseur voor melkveehouders als het gaat om bodemverbetering, wisselbouw, ruwvoerplanning, perceelsgericht bemesten en het benutten van uw [...]

Melk & Klimaat in de praktijk: bodem

2 mei 2019|

De deelnemers van de kennisgroep Melk & Klimaat werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke [...]

Melk & Klimaat: de bodem

2 mei 2019|

De Melk & Klimaat deelnemers werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke adviezen gekregen om [...]

Invullen KringloopWijzer over 2018

6 maart 2019|

Net als voorgaande jaren worden dit jaar de resultaten van de KringloopWijzer tijdens een van de studiegroepbijeenkomsten besproken. Lever daarom uiterlijk, tenzij uw studiegroepbegeleider anders [...]