Home2020-10-01T14:32:18+02:00

Doe je mee met Vruchtbare Kringloop Noord Nederland?

Meld je nu aan!

Actueel

Bekijk meer nieuws
Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. Lees meer
Het sluiten van kringlopen, dat is het doel van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. Dat raakt vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering: veevoeding, bemesting, bodembeheer en gewasteelt. Samen met deskundigen worden studiegroepen, verdiepingsbijeenkomsten, pilots, demo’s en praktijkexperimenten georganiseerd. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Lees meer
Wilt u mee doen? Dat kan! VKNN biedt melkveehouders uit de provincie Friesland de gelegenheid om via studiegroepen vertrouwd te raken met de KringloopWijzer (KLW). Het project zet zich ook in op verdieping, vernieuwing en doorontwikkeling van opgedane kennis en resultaten. Met als doel een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau en dus lagere verliezen naar de omgeving van stikstof en fosfaat, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement. Lees meer

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is een initiatief van LTO Noord. De projectcoördinatie is in handen van Projecten LTO Noord. De provincies, waterschappen, Agrifirm, For Farmers, Countus en LTO Noord maken het project financieel mogelijk. Lees meer

Partners