Sluiten van kringlopen

De deelnemende melkveehouders werken aan een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau, het verminderen van fosfaat en stikstof naar het milieu, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement. Deelnemers leren de KringloopWijzer als managementinstrument te gebruiken om zo te sturen op kringlopen.

De melkveehouders nemen deel aan regionale studiegroepen (gebaseerd op grondsoort) die vier keer per jaar bijeenkomen onder begeleiding van een specialist en stellen een eigen bedrijfsverbeterplan op. De regionale gebieden die het project onderscheidt zijn Noordelijke kleischil, Friese Veenweidegebied, de zand- en dalgronden en Veenkoloniale weidegebied. 

Sluiten van kringlopen raakt vrijwel alle aspecten van bedrijfsvoering

Het sluiten van kringlopen, dat is het doel van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. Dat raakt vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering: veevoeding, bemesting, bodembeheer, gewasteelt en diergezondheid. Samen met deskundigen worden verdiepingsbijeenkomsten, pilots, demo’s en praktijkexperimenten georganiseerd.