Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland houdt in 2019 en 2020 samen met CUMELA Nederland een aantal themabijeenkomsten voor loonwerkers in Friesland. Te zijner tijd ontvangen Friese loonwerkers via CUMELA een uitnodiging. Samen met u willen we het thema bepalen van de volgende bijeenkomst! Over welk onderwerp wilt u uw kennis verbreden? Laat het ons weten en vink aan welk onderwerp uw interesse heeft.

(meerdere antwoorden mogelijk)