Kennis en ervaringen met kringlooplandbouw verder uitbouwen, dat is waar Vruchtbare Kringloop om draait. Tijdens de studiegroepbijeenkomsten is volop gelegenheid om in gesprek te gaan, ervaringen en ideeën uit te wisselen met collega-ondernemers over het sluiten van kringlopen op het gebied van bodem, nutriënten, biodiversiteit en nieuwe technieken.

Vanaf september start het nieuwe studiejaar met studiegroepen en thema- en veldbijeenkomsten. Samen met jullie willen we weer volop werken aan een gezonde bodem, betere waterkwaliteit en een efficiëntere bedrijfsvoering.

De bijeenkomsten zijn nuttig en zinvol, maar ieders gezondheid gaat voor. Daarom ontvang je via je studiegroepbegeleider binnenkort een voorstel hoe -binnen de RIVM-richtlijnen- corona-proof de bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden.