Nieuws

Home/Nieuws

Vruchtbare Kringloop Drenthe start opnieuw

Goed nieuws voor Vruchtbare Kringloop Noord Nederland: het succesvolle project krijgt een tweejarig vervolg in Drenthe. Melkveehouders krijgen tot en met 2021 de mogelijkheid om hun kennis en ervaring met kringlooplandbouw verder uit te bouwen. De vruchtbare kringloop-aanpak blijkt een succesformule. Afgelopen jaren is in het project Vruchtbare Kringloop in Groningen en Friesland veel [...]

2020-02-17T09:03:56+01:0013 februari 2020|

Oproep indienen KringloopWijzer 2019

Vanaf februari worden de studiegroepbijeenkomsten gepland waarin de resultaten van de KringloopWijzers besproken worden. Voor het maken van de groepsoverzichten en een analyse van de resultaten van alle deelnemers is een goed ingevulde KringloopWijzer nodig. Lever daarom uw KringloopWijzer aan bij uw studiegroepbegeleider. Mogelijk heeft u via uw eigen studiegroepbegeleider daarvoor al een oproep gehad. [...]

2020-01-28T16:58:17+01:0028 januari 2020|

Hoe bodemverdichting opheffen of tegengaan?

Uit onderzoek blijkt dat tussen de 45 en 65 procent van de  bodem in Nederland in meer of mindere mate verdicht is. Kwalijk, aangezien bodemverdichting de bewerkbaarheid van de grond verslechtert. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg. Maar welke [...]

2020-01-15T11:44:31+01:0015 januari 2020|

Veehouders Groningen enthousiast van start met Vruchtbare Kringloop

De kop is er af! De eerste studiegroepen met 50 melkveehouders uit de provincie Groningen zijn gevormd. Zij zijn enthousiast gestart met het project ‘Vruchtbare Kringloop’ om kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest.  Het project Vruchtbare Kringloop [...]

2019-11-05T10:34:05+01:005 november 2019|

Klimaatvriendelijk melken in de praktijk

Hoe kan de zuivel praktisch invulling kan geven aan klimaatvriendelijk melken? Deze vraag stond centraal toen begin 2018 Vruchtbare Kringloop Noord Nederland samen met FrieslandCampina een kennisgroep ’Melk & Klimaat’ startte. Elf melkveehouders in het Friese veenweidegebied gingen in deze kennisgroep aan de slag met klimaatneutrale melkveehouderij. Ze richtten zich op maatregelen die de [...]

2019-10-29T10:08:10+01:0029 oktober 2019|

Ruimte voor Vruchtbare Kringloop op Bodemtop

Tijdens de eerste Nationale Bodemtop op 11 september in Rotterdam werd in een goed gevulde zaal volop gediscussieerd door boeren, wetenschappers en andere belangstellenden over hoe Nederland duurzaam bodembeheer moet aanpakken. Minister Carola Schouten opende de Bodemtop als aftrap voor een Nationaal Programma Landbouwbodems. De intentie is dat in 2030 alle landbouwbodems (1,8 miljoen hectare) duurzaam [...]

2019-09-26T16:54:19+02:0026 september 2019|

Zet de bodem voor je aan het werk

Kennisdeeldag Bodem en bemesting Ruwvoer en bemesting zijn thema’s die hand in hand gaan. Steeds meer boeren realiseren zich ‘ik moet anders met mijn dierlijke mest en bodem omgaan.’ De werking van meststof en bodem wordt steeds belangrijker. Zo’n 50 melkveehouders, adviseurs, studiegroepbegeleiders en loonwerkers kwamen 5 september naar de kennisdeeldag. Na het bespreken van [...]

2019-09-18T15:34:48+02:0018 september 2019|

Friese melkveehouders goed op weg met duurzaamheid

Resultaten 3 jaar Vruchtbare Kringloop Friesland bekend Friese melkveehouders scoren goed op wat ze aan eiwit van eigen land halen, ammoniakuitstoot en blijvend grasland voor een betere bodemconditie. Melkveehouders die weiden, scoren het hoogst. Dat blijkt uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop 2016-2018. Uit de periode 2016 tot en met 2018 zijn van [...]

2019-09-30T15:41:24+02:0018 september 2019|

Ammoniakreducerende maatregel: water bij drijfmest in de praktijk

Een van de manieren om ammoniakreductie te realiseren is het verdunnen van drijfmest met water. Melkveehouder en Koeien & Kansen-boer Hains Koopman uit Oudega (Friesland) probeert de maatregel dit jaar voor het eerst uit. We vragen de agrariër naar zijn ervaringen tot nu toe. Hains Koopman heeft samen met zijn broer Nanne een melkveehouderij [...]

2019-09-30T14:26:07+02:0017 september 2019|

Meer melk en betere bodem door kringloop

Het gras op het land van de melkveehoudersfamilie Hoogkamp in Warffum stond er boven verwachting heel goed bij afgelopen voorjaar. „ Na de tweede snee zaten twee silo’s vol. Dat was ongekend. Zoiets hadden we nog nooit mee gemaakt”, zegt zoon Harm Hoogkamp, die samen met zijn vader Hendrik, moeder Aukje en zijn zus Hendrikje [...]

2019-08-05T09:19:27+02:005 augustus 2019|