Nieuws

Home/Nieuws

Veehouders Groningen enthousiast van start met Vruchtbare Kringloop

De kop is er af! De eerste studiegroepen met 50 melkveehouders uit de provincie Groningen zijn gevormd. Zij zijn enthousiast gestart met het project ‘Vruchtbare Kringloop’ om kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest.  Het project Vruchtbare Kringloop [...]

2019-11-05T10:34:05+01:005 november 2019|

Klimaatvriendelijk melken in de praktijk

Hoe kan de zuivel praktisch invulling kan geven aan klimaatvriendelijk melken? Deze vraag stond centraal toen begin 2018 Vruchtbare Kringloop Noord Nederland samen met FrieslandCampina een kennisgroep ’Melk & Klimaat’ startte. Elf melkveehouders in het Friese veenweidegebied gingen in deze kennisgroep aan de slag met klimaatneutrale melkveehouderij. Ze richtten zich op maatregelen die de [...]

2019-10-29T10:08:10+01:0029 oktober 2019|

Ruimte voor Vruchtbare Kringloop op Bodemtop

Tijdens de eerste Nationale Bodemtop op 11 september in Rotterdam werd in een goed gevulde zaal volop gediscussieerd door boeren, wetenschappers en andere belangstellenden over hoe Nederland duurzaam bodembeheer moet aanpakken. Minister Carola Schouten opende de Bodemtop als aftrap voor een Nationaal Programma Landbouwbodems. De intentie is dat in 2030 alle landbouwbodems (1,8 miljoen hectare) duurzaam [...]

2019-09-26T16:54:19+01:0026 september 2019|

Zet de bodem voor je aan het werk

Kennisdeeldag Bodem en bemesting Ruwvoer en bemesting zijn thema’s die hand in hand gaan. Steeds meer boeren realiseren zich ‘ik moet anders met mijn dierlijke mest en bodem omgaan.’ De werking van meststof en bodem wordt steeds belangrijker. Zo’n 50 melkveehouders, adviseurs, studiegroepbegeleiders en loonwerkers kwamen 5 september naar de kennisdeeldag. Na het bespreken van [...]

2019-09-18T15:34:48+01:0018 september 2019|

Friese melkveehouders goed op weg met duurzaamheid

Resultaten 3 jaar Vruchtbare Kringloop Friesland bekend Friese melkveehouders scoren goed op wat ze aan eiwit van eigen land halen, ammoniakuitstoot en blijvend grasland voor een betere bodemconditie. Melkveehouders die weiden, scoren het hoogst. Dat blijkt uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop 2016-2018. Uit de periode 2016 tot en met 2018 zijn van [...]

2019-09-30T15:41:24+01:0018 september 2019|

Ammoniakreducerende maatregel: water bij drijfmest in de praktijk

Een van de manieren om ammoniakreductie te realiseren is het verdunnen van drijfmest met water. Melkveehouder en Koeien & Kansen-boer Hains Koopman uit Oudega (Friesland) probeert de maatregel dit jaar voor het eerst uit. We vragen de agrariër naar zijn ervaringen tot nu toe. Hains Koopman heeft samen met zijn broer Nanne een melkveehouderij [...]

2019-09-30T14:26:07+01:0017 september 2019|

Meer melk en betere bodem door kringloop

Het gras op het land van de melkveehoudersfamilie Hoogkamp in Warffum stond er boven verwachting heel goed bij afgelopen voorjaar. „ Na de tweede snee zaten twee silo’s vol. Dat was ongekend. Zoiets hadden we nog nooit mee gemaakt”, zegt zoon Harm Hoogkamp, die samen met zijn vader Hendrik, moeder Aukje en zijn zus Hendrikje [...]

2019-08-05T09:19:27+01:005 augustus 2019|

Loonwerkersbijeenkomst

Loonwerkers zijn in de dagelijkse praktijk vaak de adviseur voor melkveehouders als het gaat om bodemverbetering, wisselbouw, ruwvoerplanning, perceelsgericht bemesten en het benutten van uw ruwvoer in het rantsoen. Voor Vruchtbare Kringloop Noord Nederland reden om samen met CUMELA Nederland op 5 september 2019 een loonwerkersbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze middagbijeenkomst staat bodem en bodembiologie [...]

2019-07-30T10:49:04+01:0030 juli 2019|

Kom naar de Friese kennisdeeldag op 5 september

Een verantwoord gebruik van mest is van belang voor de bodemorganismen in landbouwgrond. Optimaal bemesten stimuleert het bodemleven. Op welke manier verschilt de werking van drijfmest en kunstmest in bodem en gewas? Wat is de invloed van kunstmest en drijfmest op de humus en organische stof in de bodem? En welke ervaringen hebben we afgelopen [...]

2019-08-13T09:59:11+01:0029 juli 2019|

Groningen kiest voor een doorstart Vruchtbare Kringloop

Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen. Niet vreemd, want kringlooplandbouw is de toekomst. Dankzij een POP-subsidie, krijgen - na een pilotjaar in 2017 - 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van [...]

2019-07-09T12:06:15+01:009 juli 2019|