Nieuws

/Nieuws

Invullen KringloopWijzer over 2018

Net als voorgaande jaren worden dit jaar de resultaten van de KringloopWijzer tijdens een van de studiegroepbijeenkomsten besproken. Lever daarom uiterlijk, tenzij uw studiegroepbegeleider anders aangeeft, voor 1 april 2019 uw KringloopWijzer aan bij uw studiegroepbegeleider. Hij/zij verzamelt de KringloopWijzers van alle deelnemers binnen uw studiegroep. Deze worden vervolgens verstuurd naar experts van Wageningen UR [...]

2019-03-06T09:40:51+02:006 maart 2019|

Melk & Klimaat: levensduur veestapel verlengen

De Melk & Klimaat deelnemers werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke adviezen gekregen om mee aan de slag te gaan. Hoe pakt een boer de maatregelen op? En welke tips kan de expert nog geven? Lees mee in het Melk & Klimaat dossier, dit [...]

2019-02-15T15:13:02+02:0014 februari 2019|

Praktijkverhaal: hoe pak je levensduurverlenging aan?

De deelnemers van de kennisgroep Melk & Klimaat werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke adviezen gekregen om mee aan de slag te gaan. Hoe pakt een boer de maatregelen op? En welke tips kan de expert nog geven? Lees meer over:  levensduur van de veestapel [...]

2019-02-15T15:16:15+02:0014 februari 2019|

Eerste bijeenkomst met 50 loonwerkers groot succes!

De eerste themabijeenkomst voor loonwerkers die georganiseerd werd door Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland en CUMELA Nederland was met 50 aanwezigen een groot succes.  Onderwerp was ‘hoe kunnen Friese loonwerkers nog meer van toegevoegde waarde zijn voor melkveehouders als het gaat om ruwvoerteelt, eiwitproductie van eigen grond en precisielandbouw’. In totaal wil VKNN drie bijeenkomsten voor loonwerkers [...]

2019-02-01T12:00:52+02:001 februari 2019|

Samenwerken met de loonwerker

Door loonwerkers en melkveehouders meer samen te laten werken, haal je betere resultaten stellen Froukje van der Molen (projectleider Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland) en Gerben Zijlstra (van Cumela Nederland) in Nieuwe Oogst. De adviserende rol van de loonwerker wordt steeds belangrijker voor de boer. Dankzij de grond-, kuil- en mestmonsters die de loonwerker neemt kan hij [...]

2019-02-01T09:38:54+02:0014 januari 2019|

Loonwerkersbijeenkomst

Loonwerkers hebben een belangrijke rol om veehouders te helpen meer rendement te halen uit hun ruwvoerteelt en precisielandbouw. Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil graag samen met loonwerkers optrekken. Samen kunnen we melkveehouders inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan. Samenwerking veehouder en loonwerker: meer rendement uit ruwvoerteelt [...]

2018-12-18T11:12:09+02:0018 december 2018|

VKNN-Boeren doen kennis op over vanggewas in Marwijksoord

Het thema van de studiebijeenkomst afgelopen vrijdag voor deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland was helder: ‘laat je vanggewas slagen’. Belangrijk, aldus begeleider Ap van der Bas van DLV Advies. En niet alleen omdat het per 1 januari 2019 verplicht is om op zand- en lössgronden voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Op Proefboerderij Kooijenburg [...]

2018-11-27T11:13:41+02:0027 november 2018|

Kennisgroep Melk & Klimaat

Koolstofdioxide, methaan, lachgas, het beperken van de broeikasgassenuitstoot is momenteel een hot item in de melkveehouderij. Maar krijg er maar eens grip op. De melkveehouders die deelnemen aan kennisgroep Melk & Klimaat deden afgelopen jaar een goede poging en doken onder leiding van begeleider Kees Magré in hun uitstootcijfers. In vergelijking met melkveehouders in Overijssel [...]

2018-10-25T15:53:16+02:0025 oktober 2018|

Vruchtbare Kringloop in tv-programma Ondernemend Nederland

RTL7-programma ‘Ondernemend Nederland’ besteedt komende zondag aandacht aan het onderwerp ‘klimaatadaptie’. Hoe bereiden boeren zich voor klimaatverandering? Aan het woord komt o.a. Henk Jolink van LTO Noord over Vruchtbare Kringloop. Samen met Bertus Hesselink van HOE Duurzaam en Peter Schrijver van Heemraad Waterschap Rijn en IJssel legt hij uit hoe boeren samen met de waterschappen [...]

2018-10-18T17:14:22+02:0018 oktober 2018|

Tientallen boeren bezoeken boerenbodem- en waterdag Veenweide

Voor de tweede maal werd de Friese Boerenbodem- en waterdag Veenweide gehouden. Tientallen deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland en andere belangstellenden kwamen dinsdag 18 september naar drie agrarische bedrijven rond Aldeboarn om demonstraties bij te wonen. De dag stond in het teken van innovatie: de proeven en projecten in het Friese Veenweidegebied zijn vooral gericht [...]

2018-09-27T17:01:37+02:0027 september 2018|