Nieuws

/Nieuws

Meer melk en betere bodem door kringloop

Het gras op het land van de melkveehoudersfamilie Hoogkamp in Warffum stond er boven verwachting heel goed bij afgelopen voorjaar. „ Na de tweede snee zaten twee silo’s vol. Dat was ongekend. Zoiets hadden we nog nooit mee gemaakt”, zegt zoon Harm Hoogkamp, die samen met zijn vader Hendrik, moeder Aukje en zijn zus Hendrikje [...]

2019-08-05T09:19:27+02:005 augustus 2019|

Loonwerkersbijeenkomst

Loonwerkers zijn in de dagelijkse praktijk vaak de adviseur voor melkveehouders als het gaat om bodemverbetering, wisselbouw, ruwvoerplanning, perceelsgericht bemesten en het benutten van uw ruwvoer in het rantsoen. Voor Vruchtbare Kringloop Noord Nederland reden om samen met CUMELA Nederland op 5 september 2019 een loonwerkersbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze middagbijeenkomst staat bodem en bodembiologie [...]

2019-07-30T10:49:04+02:0030 juli 2019|

Kom naar de Friese kennisdeeldag op 5 september

Een verantwoord gebruik van mest is van belang voor de bodemorganismen in landbouwgrond. Optimaal bemesten stimuleert het bodemleven. Op welke manier verschilt de werking van drijfmest en kunstmest in bodem en gewas? Wat is de invloed van kunstmest en drijfmest op de humus en organische stof in de bodem? En welke ervaringen hebben we afgelopen [...]

2019-08-13T09:59:11+02:0029 juli 2019|

Groningen kiest voor een doorstart Vruchtbare Kringloop

Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen. Niet vreemd, want kringlooplandbouw is de toekomst. Dankzij een POP-subsidie, krijgen - na een pilotjaar in 2017 - 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van [...]

2019-07-09T12:06:15+02:009 juli 2019|

Kom naar demo bodemverdichting in Oudega

Wilt u weten wat u kunt doen tegen bodemverdichting? Kom dan op woensdag 10 juli naar de demomiddag in Oudega (DFM), onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’. Onderzoek toont aan dat 45% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de [...]

2019-07-05T17:20:32+02:005 juli 2019|

Tips en adviezen over kruidenrijk grasland

Kruidenrijk gras gaat niet alleen over biodiversiteit. Met het juiste kruidenrijke grasmengsel kun je ook werken aan stikstofbinding in je land en aan de gezondheid van je koe. Financieel voordeel is dat zuivelverwerkers melkveehouders met kruidenrijk gras vaak belonen. Het zijn enkele adviezen van specialisten Nyncke Hoekstra van het Louis Bolk Instituut en Mark Jan [...]

2019-06-19T15:26:22+02:0018 juni 2019|

Vijf vragen over… onderzaai

Sinds dit jaar is het verplicht voor veehouders op zandgronden om uiterlijk 1 oktober een vanggewas in maïs toe te passen. Een vanggewas legt stikstof vast dat door de maisplant niet wordt opgenomen. Een bodembedekker voorkomt dus stikstofuitspoeling en is daarnaast ook een bodemverbeteraar. Er zijn drie mogelijkheden voor het zaaien van een vanggewassen: directzaai, [...]

2019-05-29T14:11:06+02:0029 mei 2019|

Velddemo: Kruidenrijk grasland als voedergewas

Uitnodiging velddemo 6 juni.  Kruidenrijk grasland wordt populairder onder veehouders. Naast grassen zaaien veehouders steeds vaker klavers en kruiden in. Welke voordelen en uitdagingen levert een perceel met verschillende grassen, klavers en kruiden ten opzichte van gewoon grasland? En is kruidenrijk grasland geschikt voor een gangbaar intensief bedrijf? In de zuivel en grootwinkelketens zoemt het [...]

2019-05-16T15:07:08+02:0015 mei 2019|

Melk & Klimaat in de praktijk: bodem

De deelnemers van de kennisgroep Melk & Klimaat werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke adviezen gekregen om mee aan de slag te gaan. Hoe pakt een boer de maatregelen op? En welke tips kan de expert nog geven? Lees meer over: bodem. Johan Oerlemans [...]

2019-05-10T09:21:34+02:002 mei 2019|

Melk & Klimaat: de bodem

De Melk & Klimaat deelnemers werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke adviezen gekregen om mee aan de slag te gaan. Hoe pakt een boer de maatregelen op? En welke tips kan de expert nog geven? Lees mee in het Melk & Klimaat dossier, dit [...]

2019-05-09T12:41:45+02:002 mei 2019|