Nieuws

/Nieuws

VKNN-Boeren doen kennis op over vanggewas in Marwijksoord

Het thema van de studiebijeenkomst afgelopen vrijdag voor deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland was helder: ‘laat je vanggewas slagen’. Belangrijk, aldus begeleider Ap van der Bas van DLV Advies. En niet alleen omdat het per 1 januari 2019 verplicht is om op zand- en lössgronden voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Op Proefboerderij Kooijenburg [...]

2018-11-27T11:13:41+00:0027 november 2018|

Kennisgroep Melk & Klimaat

Koolstofdioxide, methaan, lachgas, het beperken van de broeikasgassenuitstoot is momenteel een hot item in de melkveehouderij. Maar krijg er maar eens grip op. De melkveehouders die deelnemen aan kennisgroep Melk & Klimaat deden afgelopen jaar een goede poging en doken onder leiding van begeleider Kees Magré in hun uitstootcijfers. In vergelijking met melkveehouders in Overijssel [...]

2018-10-25T15:53:16+00:0025 oktober 2018|

Vruchtbare Kringloop in tv-programma Ondernemend Nederland

RTL7-programma ‘Ondernemend Nederland’ besteedt komende zondag aandacht aan het onderwerp ‘klimaatadaptie’. Hoe bereiden boeren zich voor klimaatverandering? Aan het woord komt o.a. Henk Jolink van LTO Noord over Vruchtbare Kringloop. Samen met Bertus Hesselink van HOE Duurzaam en Peter Schrijver van Heemraad Waterschap Rijn en IJssel legt hij uit hoe boeren samen met de waterschappen [...]

2018-10-18T17:14:22+00:0018 oktober 2018|

Tientallen boeren bezoeken boerenbodem- en waterdag Veenweide

Voor de tweede maal werd de Friese Boerenbodem- en waterdag Veenweide gehouden. Tientallen deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland en andere belangstellenden kwamen dinsdag 18 september naar drie agrarische bedrijven rond Aldeboarn om demonstraties bij te wonen. De dag stond in het teken van innovatie: de proeven en projecten in het Friese Veenweidegebied zijn vooral gericht [...]

2018-09-27T17:01:37+00:0027 september 2018|

Gewas produceren is één, maar van gewas melk maken is twee

‘Wij zijn de voorlopers van de nieuwe landbouwvisie van Carola Schouten!’ Deze enthousiaste reactie werd gegeven op de kennisdeelmiddag die Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland maandag 10 september organiseerde voor Friese melkveehouders. Op het programma stond de invulling van het komende studiejaar, een terugblik naar de bereikte resultaten van afgelopen jaar, het adviesrapport van de commissie grondgebondenheid [...]

2018-09-27T12:31:10+00:0018 september 2018|

18 september: 2e Friese boerenbodem- en waterdag Veenweide

Boeren in het Friese Veenweidegebied staan de komende jaren voor een uitdaging: hoe kan ik blijven boeren op veen? De betrokken landbouwpartijen staan voor de opgave om hier op in te spelen. De Veenweidevisie en het uitvoeringsprogramma staan hierbij centraal. Wat zijn de mogelijkheden om de veenweidewaarden zoveel mogelijk te bewaren én de landbouwfunctie in [...]

2018-09-11T11:47:37+00:0011 september 2018|

Miniserie droogte: voorbereiden op droogte

Wetenschappers voorspellen: we gaan nog vier ongewoon warme jaren tegemoet. Hoe komt de melkveehouder aan genoeg ruwvoer, kan hij zich op de droogte voorbereiden? Vruchtbare Kringloop in gesprek met bodemdeskundige Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut en Gerjan Hilhorst van melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gelderland). Gerjan Hilhorst van melkveeproefbedrijf De Marke in [...]

2018-09-03T11:49:31+00:003 september 2018|

Melkveehouder kennis laten maken met voordelen precisielandbouw

Christel Thijssen is maandag 10 september aanwezig op de Kennisdeeldag van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland. De eigenaar van loonbedrijf Thijssen is gespecialiseerd in precisielandbouw en wil ‘melkveehouders overtuigen van de voordelen daarvan’. Tijdens de Kennisdeeldag laat Thijssen een drone de lucht ingaan om een perceel in kaart te brengen en legt hij vervolgens uit hoe er [...]

2018-08-24T10:33:19+00:0024 augustus 2018|

Miniserie droogte 3: omgaan met ruwvoertekort

Eindelijk valt er weer regen in Nederland. Helaas hebben veel agrariërs na tweeënhalve maand droogte een (groot) tekort aan ruwvoer. Wij interviewen in deel 4 van de miniserie over droogte Gerjan Hilhorst van melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (in samenwerking met Wageningen University & Research). Hoe gaan zij om met de droogte? Fijn dat het [...]

2018-08-14T08:25:51+00:0013 augustus 2018|

Uitnodiging kennisdeeldag

Uitnodiging provinciale kennisdeeldag Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland Samen met 70 melkveehouders uit Friesland neemt u deel aan het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. Graag nodig wij u uit voor de jaarlijkse kennisdeelmiddag op maandag 10 september. Tijdens deze bijeenkomst staan de resultaten van afgelopen jaar centraal en geven we een toelichting op het programma van [...]

2018-08-13T09:47:32+00:009 augustus 2018|