Uit onderzoek blijkt dat tussen de 45 en 65 procent van de  bodem in Nederland in meer of mindere mate verdicht is. Kwalijk, aangezien bodemverdichting de bewerkbaarheid van de grond verslechtert. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg. Maar welke mogelijkheden zijn er om bodemverdichting op te heffen of zelfs tegen te gaan?

Loonwerkers ontdekken de mogelijkheden tijdens de loonwerkersbijeenkomst op 22 januari die Vruchtbare Kringloop Noord Nederland in samenwerking met het project Bodemverdichting Fryslan wordt gehouden in Oosterwolde (Friesland). Loonwerkers doen, net zoals deelnemende melkveehouders, bij VKNN kennis en ervaring op om de bodem- en waterkwaliteit en economische duurzaamheid te verbeteren.  Zo kunnen ze hun klanten nog beter adviseren.

Bewustwording

Met de loonwerkersbijeenkomst willen we met name de bewustwording rondom bodemverdichting bevorderen. Met als uitgangspunt dat agrariërs en loonwerkers samen optrekken om bodemverdichting te voorkomen of tegen te gaan. Binnen het project Bodemverdichting Fryslan doen dan ook drie Friese loonwerkers en zes agrariërs mee aan praktische experimenten: metingen en maatregelen die op de percelen van de deelnemers worden uitgevoerd en gemonitord. De inzichten die binnen het project zijn opgedaan worden tijdens de loonwerkersbijeenkomst gedeeld, ook kunnen de aanwezigen meedoen aan verschillende workshops.

Workshops

Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte legt uit hoe je bodemverdichting mee, Tonnis van der Veen gaat in op de invloed van banden op de bodem. Herman Krebbers van Delphy zet de voordelen over een vast rijpadensysteem op een rij. Jan van den Akker van Wageningen University & Research vertelt over het Terranimo-model en Suzanne van der Meulen en Emiel Elferink van Van Hall Larenstein leggen uit hoe je een checklist voor bodemverdichting kunt ontwikkelen.

Meer informatie

Meer weten over deze loonwerkersbijeenkomst? Contact met de organisatie of aanwezig zijn op 22 januari? Kijk dan op de website van Cumela.