Door loonwerkers en melkveehouders meer samen te laten werken, haal je betere resultaten stellen Froukje van der Molen (projectleider Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland) en Gerben Zijlstra (van Cumela Nederland) in Nieuwe Oogst.

De adviserende rol van de loonwerker wordt steeds belangrijker voor de boer. Dankzij de grond-, kuil- en

mestmonsters die de loonwerker neemt kan hij de melkveehouder teeltadvies op maat geven. Om meer rendement uit ruwvoerteelt te halen, moet de samenwerking tussen boer en loonwerker beter, vertelt Gerben Zijlstra in het artikel. Lees het gehele verhaal uit Nieuwe Oogst.

Op 22 januari organiseert Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland in samenwerking met Cumela Nederland een loonwerkersbijeenkomst op de Dairy Campus in Leeuwarden. Aanwezige loonwerkers krijgen handvatten aangereikt hoe zij hun rol als loonwerker kunnen vormgeven in de mineralenkringloop en precisielandbouw. Bekijk de uitnodiging of meld aan.