Hoe kunnen we de grondgebonden melkveehouderij ondersteunen in vakmanschap? Wat kan samenwerking tussen sectoren opleveren? Hoe kunnen we als sectoren elkaar versterken? Dat kan door de Kringloopwijzer niet als afvinklijstje te zien, maar als instrument om beter en scherper te presteren op onze bedrijven. Kennis van elkaar kunnen we benutten, van elkaar leren. Dat biedt het project Vruchtbare Kringloop.

Wilt u mee doen? Dat kan!
Vruchtbare Kringloop Noord Nederland biedt vanaf 1 september 2016 aan 300 melkveehouders uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de gelegenheid om via studiegroepen  vertrouwd te raken met de KringloopWijzer (KLW). Het project zet zich ook in op verdieping, vernieuwing en doorontwikkeling van opgedane kennis en resultaten. Met als doel een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau en dus lagere verliezen naar de omgeving van stikstof en fosfaat, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement.

Studiegroepen
Als deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Noord Nederland krijgt u tussen oktober 2016 en april 2017 vier studiegroep bijeenkomsten aangeboden, onder leiding van een vaste begeleider. Samen met kennisinstellingen en andere deskundigen worden verdiepingsbijeenkomsten, pilots, demo’s  en/of praktijkexperimenten georganiseerd. Het werken met, en het met elkaar vergelijken van de eigen KLW-cijfers en daar van leren, is het uitgangspunt van dit project. Studiegroepen hebben minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers. Verder organiseert het project jaarlijks een groot evenement en vindt kennisuitwisseling plaats via nieuwsbrieven en via de projectwebsite.  

Kosten en aanmelden
De kosten voor deelname bedragen €250,- excl. BTW per bedrijf per jaar. Daarmee neemt u deel aan de meest innovatieve en duurzame ontwikkeling van Noord-Nederland op dit moment!

U kunt zich aanmelden als individu of met de hele studiegroep. Aanmelden doet u eenvoudig via het aanmeldingsformulier op de website.