U doet toch ook mee? Afgelopen week kregen alle melkveehouders in Drenthe een ansichtkaart van regiobestuurder LTO Noord – Noord, Jan Bloemerts, in de brievenbus met daarin de uitnodiging om mee te doen aan ons project. Samen werken aan kringlooplandbouw en een toekomstbestendig bedrijf in het mooie Drenthe!

Binnen Vruchtbare Kringloop Drenthe wisselen melkveehouders ervaring en kennis uit binnen studiegroepen. Gezamenlijk diepen ze specifiek kringlooponderwerpen uit zoals relatie tussen bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning. Ook eiwit van eigen land of het vergroten biodiversiteit en het beter benutten van mineralen komen aan bod. Geïnteresseerd? Lees meer of meld u direct aan! 

VK Drenthe biedt:

  • 4 studiegroepen per jaar waarin u onder leiding van experts leert over relevante thema’s.
  • Praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt in relatie tot C02, ammoniak en stikstof.
  • Uitwisselen van kennis en ervaring met collega’s en experts.
  • Bijwonen van demonstraties in de praktijk, we toetsen wat we leren in de praktijk.
  • Themabijeenkomsten over actuele onderwerpen

Bekijk het volledige programma hier.