De deelnemers van de kennisgroep Melk & Klimaat werken aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen. Na de studiebijeenkomsten hebben alle melkveeboeren bedrijfsspecifieke adviezen gekregen om mee aan de slag te gaan. Hoe pakt een boer de maatregelen op? En welke tips kan de expert nog geven? Lees meer over:  levensduur van de veestapel verlengen.

Levensduur verlengen in de praktijk

Wim Wijnhout uit Wijhe
190 melkkoeien en 95 jongvee, 80 ha gras en 20 ha mais

“De stal moet geen bejaardentehuis worden, maar we doen wel ons best de levensduur van onze koeien te verhogen”, vertelt Wim Wijnhout terwijl hij door zijn ruim opgezette stal in Wijhe loopt. Plek voor één bejaarde koe wil de boer nog wel maken: gemakkelijk liggend op een zacht bed van stro ligt een witte dame alleen in een hok te herkauwen . “Tien jaar oud en zes lactaties achter de rug, deze koe verwennen we een beetje. Ze heeft gezondheidsproblemen, de drukte in de stal kan ze niet goed aan, maar met haar productie is niets mis.”

Al voor zijn deelname aan kennisdeelgroep Melk & Klimaat was Wim Wijnhout bezig met levensduurverlenging. Dat ging bijna automatisch met de bouw van een nieuwe stal, nu zo’n drie jaar geleden. “Comfort voor de koeien is zo belangrijk.” Op dit moment heeft de melkveehouder zelfs vier vaarzen over. “Een teken dat we het goed doen.”

Gezondheid
Wijnhout weet dat gezondheid de basis is voor levensduurverlenging. “Dat betekent voor mij sterke koeien met een spiertje extra. Ik wil niet van die broodmagere melkkoeien in de stal.” Zijn koeien zijn zogenoemde Procross-kruisingen, driewegkruisingen, een mengelmoes van het Montbeliarde-ras met Viking Red en Holstein.

Door de koeien goed kwaliteit ruwvoer te vreten te geven, houdt Wijnhout zijn koeien gezond: een eigen mengsel van graskuil, mais en bierbostel en mineralen als soja en maismeel. De silo’s kuilvoeropslag voorkomen broei waardoor de kwaliteit van het voer goed blijft.

Benieuwd welke tips de expert over levensduurverlenging heeft? Lees hier Levensduurverlenging door Willem van Laarhoven

Wat betreft het comfort in de stal, hebben de koeien van Wijnhout geen klagen vindt hij. Ze liggen op een zandbed, belangrijk voor de uiergezondheid. “En zelf lig je toch ook graag een hele dag op het strand?” Zand is anorganisch en voorkomt bacteriegroei en daarmee infectie aan de uiers. De koeien worden gemolken door de robot en kunnen dag en nacht kiezen wanneer ze dit willen. Ook bepalen de beesten zelf of ze buiten of binnen willen zijn.

Profijt
Wijnhout is meer nog dan met levensduur bezig met levensproductie. Hij verwacht direct veel van zijn vaarzen, die moeten het eerste jaar op 10.000 liter melk zitten. “Ik ken de verhalen, maar ik ben niet bang voor gezondheidsproblemen, we zetten het voer zo goed mogelijk om naar melk. Dat is ook voordelig voor het klimaat.”

Bovenstaande maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen, vindt Wijnhout. De gemiddelde levensproductie van de nu aanwezige koeien is gestegen naar 29.000 liter. “We zaten vier jaar geleden nog op 18.000 liter. Het zou mooi zijn wanneer we ieder jaar iets omhoog gaan. Als onze koeien over 6 jaar een gemiddelde leeftijd van 6 jaar hebben, ben ik heel tevreden. In de eerste plaats gaat het mij om het economische plaatje, maar natuurlijk speelt ook het klimaat een rol. Ik wil het op mijn eigen bedrijf goed doen, levensduurverlenging- en productie draagt daar aan bij. Dat mag ook iedereen zien. In de skybox bovenin de stal kunnen burgers met eigen ogen zien hoe fijn de koeien het hier hebben.”

 

Naast het reguliere VKNN-programma is in samenwerking met FrieslandCampina een (boeren)kennisgroep ‘Melk & Klimaat’ opgestart. De melkveehouders in deze kennisgroep richten zich op het sluiten van kringlopen en het (verder) beperken van broeikasgasemissie. De groep bestaat uit 10-12 ondernemers uit het Friese Veenweidegebied en een adviseur. Voor deze bedrijven wordt de uitgangssituatie vastgesteld en worden bedrijfsspecifieke verbeterplannen opgesteld. Deze kennisgroep komt vier keer bij elkaar.