Een verantwoord gebruik van mest is van belang voor de bodemorganismen in landbouwgrond. Optimaal bemesten stimuleert het bodemleven. Op welke manier verschilt de werking van drijfmest en kunstmest in bodem en gewas? Wat is de invloed van kunstmest en drijfmest op de humus en organische stof in de bodem? En welke ervaringen hebben we afgelopen jaar opgedaan om onze melkveebedrijven verder te verduurzamen en toekomstproof te maken? Leer er alles over tijdens de kennisdeeldag van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland op 5 september 2019.

We bieden u een interessant en gevarieerd programma. Tijdens deze bijeenkomst staat bodem en bodembiologie centraal. Theo Mulder, van handelsbedrijf Mulder Agro, zal ingaan op het slim benutten van dierlijke mest. Vanwege de complexe en variabele samenstelling is gebruik van drijfmest vaak lastiger dan kunstmest. Mulder vertelt u graag over de toepassing, benutting en invloed van bemesting op het bodemleven en de organische stof.

Verder duikt Gerjan Hilhorst, van Wageningen UR, met ons in de KringloopWijzers. Gerjan heeft van de 70 Friese melkveehouders die deelnemen aan VKNN de cijfers geanalyseerd. Ook bekijken we de Optiseeder, een doorzaaimachine die in de bestaande grasmat klavers en kruiden kan doorzaaien. Het programma start om 9.30 uur bij Zalencentrum De Trije Doarpen in Kollumerzwaag.

Programma

 • Theo Mulder:
  • Welke mogelijkheden zijn er om de kunstmestgift scherper te stellen?
  • Wat moet je weten over verschillende stikstofvormen?
  • Waarom is voeding(energie) voor de bodem meer dan een goede N,P, en K-verhouding?
  • Hoe voorkom je dat de kwaliteit van drijfmest tijdens de opslag in kwaliteit afneemt?
  • Helpt fermentatie en composteren daarbij?
 • Gerjan Hilhorst
  • Hoe scoren de Friese melkveehouders op het gebied van kringlooplandbouw, bodembenutting en melkproductie?
  • Welke resultaten zijn behaald in percentage ruw eiwit in rantsoen, fosfaatbemesting, broeikasgas- en ammoniakemissie?
  • Tips voor verbeteren van de kringloop
 • Optiseeder bekijken
  • Wat zijn de voordelen van toepassen van klavers en kruiden?
  • Hoe dragen klavers en kruiden bij aan het verbeteren van de bodemgezondheid en structuur van de bodem.

Kom naar de kennisdeeldag op 5 september 2019 in Kollumerzwaag! Of u nu al deelnemer bent of (nog) niet, u bent van harte welkom.

Wanneer: donderdag 5 september 2019, van 9.30 tot 12 uur
Waar: Zalencentrum De Trije Doarpen, Foarwei 116 9298JP Kollumerzwaag
Aanmelden: U bent van harte welkom deze interessante kennisdeeldag bij te wonen, de toegang is vrij. Neem gerust uw buurman/collega-veehouder mee. Opgave is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.