De eerste snee is van het land. De opbrengsten vielen vaak tegen, maar de kwaliteit zal naar verwachting goed zijn. Het blijft het een kunst hiervan een optimale kuil te maken met een hoge benutting voor de koe. Op MijnKringloopwijzer wordt een aantal aandachtspunten gedeeld voor een optimale ruwvoerwinning in het komend groeiseizoen.

Jan van Middelaar, auteur op de site Verantwoordeveehouderij.nl geeft tips. Het is belangrijk om te streven naar het maken van een kuil met de hoogste benutting voor de koe. De laatste jaren is er veel aandacht voor het droge stofpercentage (DS%). In Nederland wordt over het algemeen genomen vaak te droog ingekuild. Zeker gezien vanuit het oogpunt van conservering. In ietwat vochtigere kuil is op dit punt makkelijker stabiel te houden. Een voordeel daarentegen van drogere kuilen is de voedingswaarde van zo’n kuil, mits er geen broei plaats vindt. Een drogere kuil bevat namelijk meer DVE/ kg droge stof.

Klik hier om de hele Tip op Verantwoorde Veehouderij te lezen.