Vanaf februari worden de studiegroepbijeenkomsten gepland waarin de resultaten van de KringloopWijzers besproken worden. Voor het maken van de groepsoverzichten en een analyse van de resultaten van alle deelnemers is een goed ingevulde KringloopWijzer nodig. Lever daarom uw KringloopWijzer aan bij uw studiegroepbegeleider.

Mogelijk heeft u via uw eigen studiegroepbegeleider daarvoor al een oproep gehad. Hij/zij verzamelt de KringloopWijzers van alle deelnemers van uw studiegroep. Deze worden vervolgens verstuurd naar experts van Wageningen UR voor de groepsoverzichten. Uw studiegroepbegeleider heeft vervolgens tijd om het groepsoverzicht te bestuderen, zodat u samen een zinvolle studiegroepbijeenkomst kunt hebben en bedrijfscijfers vergelijkt die actueel zijn.

Vernieuwingen
De KringloopWijzer is op een aantal punten aangepast. Welke dat zijn leest u in deze factsheet.

Invullen en versturen
U vult de KringloopWijzer in op de Centrale Database van ZuivelNL via www.mijnkringloopwijzer.nl. Op deze website vindt meer informatie over het invullen en veelgestelde vragen.

Aandachtspunten
Graag brengen we onderstaande twee handleidingen bij het invullen onder uw aandacht: